Privacybeleid

Over EasyBridge

Je kunt de meest recente versie van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via www.easybridge.nl

NBB-EasyBridge (hierna te noemen EasyBridge) is een product van de Nederlandse Bridge Bond (hierna te noemen NBB) en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan de NBB wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld volgens dit privacy statement. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Doeleinden

De NBB verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij de NBB van tevoren jouw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar de NBB verzendt, is het mogelijk dat die informatie wordt bewaard. Soms vraagt de NBB je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de NBB of die van een derde partij. De NBB zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer je het contactformulier invult, verzamelen we de gegevens getoond in het contactformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent (een geautomatiseerde spamdetectie service) om te helpen spam te detecteren. 

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, krijg je onze cookiemelding te zien. Je kunt hierin middels instellingen zelf aangeven welke cookies je wilt dat we plaatsen. Mocht je deze al eens ingesteld hebben en willen wijzigen, dan kun je in jouw browser alle cookies legen en deze bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw instellen.

Derden

EasyBridge schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals softwareapplicaties). Deze derde partijen zullen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Derde partijen kúnnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen, zoals bijvoorbeeld YouTube doet via embedded video’s. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Werknemers van de NBB zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Bewaartermijnen

De NBB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Rechten

Je hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken een verwerking te beperken of verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van de NBB of de met de NBB gelieerde organisaties zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

Vragen en contact

Heb je een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van persoonsgegevens? Vul dan het contactformulier op onze site in of schrijf naar:

NBB-EasyBridge
p.a. Nederlandse Bridge Bond
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Scroll naar boven